2015 EKLOGES - βουλευτικές εκλογες 2015, 2012, GREEK ELECTIONS GALLOP ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2015EKLOGES

Η κλοπή του χρυσού της Ελλάδος

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
 
Η υπόθεση «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» είναι η μεγαλύτερη ΛΗΣΤΕΙΑ στη νεότερη ιστορία της χώρας
Η «κρυφή» εκποίηση μιας κολοσσιαίας ιδιοκτησίας με μεταλλευτικό πλούτο, η μεγαλύτερη λήστευση του δημοσίου χρήματος, και το μεγαλύτερο ξεπούλημα δημόσιας χρυσοφόρου γης και περιουσίας. Διότι μιλάμε για κοιτάσματα με χιλιάδες τόνους χρυσού, από την Χαλκιδική μέχρι την Θράκη.....
Η υπουργός οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη πρόσφατα βρέθηκε με τον Γ. Μπόμπολα στο γραφείο του όμως το ερώτημα που τις κάνουμε είναι σαφές! κ. Κατσέλη στις 10 Δεκεμβρίου 2008 μας έστειλε μπουγιουρντί η επιτροπή ανταγωνισμού της Ε.Ε. και ζητάει να μάθει από την κυβέρνηση αν ο Ελληνικός χρυσός Α.Ε. πουλήθηκε στον Μπόμπολα έναντι 11 εκ. ευρώ(με έμμεσο τρόπο) ενώ οι Ευρωπαίοι αποτίμησαν το κόστος 408εκ. ευρώ!
Χάθηκαν δηλαδή για το Ελληνικό δημόσιο κοντά στα 400 εκ. ευρώ και παρεμβαίνει η Ε.Ε. για να ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ την Ελλάδα. Πρόκειται για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. πίσω από την οποία υπάρχει ο Ακτωρας, δηλαδή οι κ. Μπόμπολας και Κούτρας. Την υπογραφή είχε βάλει το 2003 ο Χ.Πάχτας.
Αντιγράφουμε από το άρθρο του ΒΗΜΑΤΟΣ
“Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται πάλι η Ελλάδα, αυτή τη φορά για τους χειρισμούς που έχουν γίνει την περίοδο 2003-2008 σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στο υπουργείο Οικονομίας προθεσμία ενός μηνός να της εξηγήσει γιατί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την ΤVΧ Ηellas στο ελληνικό Δημόσιο αντί 11 εκατ. ευρώ και γιατί το ελληνικό Δημόσιο την ίδια ημέρα τα πούλησε μαζί με άλλα 70 περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην ίδια τιμή των 11 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο ερώτημα: Γιατί η τιμή πώλησης στην Ελληνικός Χρυσός έγινε αντί τιμήματος 11 εκατ. ευρώ, ενώ έξι μήνες αργότερα η αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων ήταν 408 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37 (!) φορές παραπάνω; Επίσης, γιατί έγινε μεταβίβαση των Μεταλλείων στην αγοράστρια εταιρεία χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις;
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί εξηγήσεις από το υπουργείο Οικονομίας γιατί κατά τη μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας προβλεπόταν απαλλαγή της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από την υποχρέωση καταβολής του φόρου μεταβίβασης ή οιουδήποτε άλλου φόρου, αλλά και ποιος αποφάσισε ότι η αγοράστρια εταιρεία θα καταβάλει μειωμένες δαπάνες για τις αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήλεγξε αν όλα τα ανωτέρω είναι παράνομα, ενώ έχει καταλήξει ότι πρόκειται για παράνομη κρατική ενίσχυση
Η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έγινε ως εξής:
Με το 22137/12.12.2003 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη “το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX HELLAS A.E. ως έχει και ευρίσκεται περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο”.
Με το αμέσως επόμενο συμβόλαιο, το 22138/12.12.2003 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη “το Ελληνικό Δημόσιο πωλεί και μεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει στην Αγοράστρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., εδρεύουσα στο Χαλάνδρι Αττικής το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX HELLAS A.E.”.
Οι δυο αυτές συμβάσεις κυρώθηκαν με το Νόμο 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’/28.01.2004). Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα και είναι αδιαμφισβήτητα. Η νομιμότητα της μεταβίβασης ελέγχεται αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. αφορά την μεταλλευτική περιοχή των 317.000 στρεμμάτων ολοκλήρου σχεδόν της Β. Χαλκιδικής, η οποία περιήλθε στην κατοχή της με την σύμβαση που έγινε με το ελληνικό δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2003 και κυρώθηκε από την Βουλή επεισοδιακά τον Ιανουάριο του 2004.
Στην σύμβαση μεταβίβασης Ν.3220/2004, ΦΕΚ 15Α΄/ 28.1.2004, στο άρθρο 3, με τίτλο: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και στις σελ. 350-351, σαφώς ορίζεται ότι η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. «δικαιούται να ενεργεί χωρίς νέες άδειες γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες εντός των ορίων των μεταβιβαζομένων παραχωρήσεων και μισθώσεων μεταλλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και Κώδικα Μεταλλευτικών Λατομικών Έργων (ΚΜΛΕ)».
O Υφυπουργός Οικονομίας Χρήστος Πάχτας στη συνεδρίαση της Βουλής της 8.1.2004 που κύρωσε τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό με την TVX και τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (Ν.3220/2004) ειπε
«Μεταβιβάζουμε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Νέο Επενδυτικό Σχήμα, με Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο πλειοψηφικό πακέτο του 51% έχουμε δύο ενότητες. Την EUROPEAN GOLDFIELDS με 30%. Πρόκειται για χρηματοδοτικό σχήμα με διεθνείς τράπεζες όπως η ROTHSCHILD, η DEUTSCHE BANK, η DUNDEE BANK, η ROYAL BANK OF CANADA και άλλα ιδρύματα Η δεύτερη ενότητα με 21% είναι η εταιρεία GLOBAL MINERAL RESOURCES… Το Ελληνικό σχήμα αποτελείται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με επικεφαλής τις ΑΚΤΩΡ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Ο μεταλλειολόγος Δημήτρης Κούτρας συμμετέχει με δικά του ιδιωτικά κεφάλαια.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η σύνθεση της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», περιλάμβανε τον περιβόητο κ. Frank Timic, που είχε καταδικαστεί για εμπορία ναρκωτικών! Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» ο κ. Δημήτριος Κούτρας και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας η εταιρία Paneuropean Goldfields με ποσοστό 65% και η εταιρία ΑΚΤΩΡ με 35%.Η εταιρία Paneuropean Goldfields έχει μετόχους τον κ. Frank Timic με ποσοστό 18%, ενώ το υπόλοιπο 82% ανήκει στους εξής μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους: Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morley Fund Management και άλλους μικρομετόχους.
Με τον Ν.3220/2004, το ελληνικό δημόσιο απάλλαξε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ακόμα και από τους οποιουσδήποτε φόρους μεταβίβασης και λοιπούς φόρους (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου).
Ο Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος και Γεν. Διευθυντής της ΑΚΤΩΡ με 59.990 ευρώ λαμβάνει 5.999 μετοχές.
* Ο Γεώργιος Σωσσίδης, επίσης στέλεχος της ΑΚΤΩΡ, με …10 ευρώ λαμβάνει μία (1) μετοχή!!!
Στις διαδοχικές μεταβιβάσεις ποσοστών ιδιοκτησίας που έγιναν στο διάστημα Φεβρουάριος 2004-Ιούλιος 2007, από την ΑΚΤΩΡ στην EG, από την ΑΚΤΩΡ στη GLOBAL MINERAL RESOURCES (GMR), από τη GMR στην EG και από το Δημήτρη Κούτρα στην EG , οι «επιχειρηματίες» που δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ για να αποκτήσουν τη μισή Χαλκιδική έβγαλαν συνολικά 89,7 εκατ. ευρώ και το 19,9% της EUROPEAN GOLDFIELDS (άλλα $178 εκατ.)! Ποια είναι λοιπόν σήμερα η μετοχική σύνθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και άρα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των Μεταλλείων Κασσάνδρας; Μια έρευνα στη μερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού, απέδωσε τα πιο κάτω χαριτωμένα ευρήματα: * Το 100% των ακινήτων και των 317.000 στρεμμάτων των Οριστικών Παραχωρήσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι καταχωρημένα στη μερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
* Το καταστατικό/σύσταση εταιρείας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν έχει τροποποιηθεί από το αρχικό του 2003 που ήδη αναφέραμε. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στη EUROPEAN GOLDFIELDS που κατέχει (;) το 95% των μετοχών…
* Νέα ακίνητα που αγοράστηκαν το 2006 και το 2007 στην περιοχή Στρατονίκης-Στρατωνίου, αγοράστηκαν με το ίδιο καταστατικό και έχουν μεταγραφεί στην αυτή μερίδα.
Που είναι το κόλπο grosso;
Η μπάλα μεταβιβάσθηκε φαλτσαριστά σε δυο κατά 100% θυγατρικές της EUROPEAN GOLDFIELDS: την EG MINING (Netherlands) B.V. και την EG GREECE B.V.
Οι δυο θυγατρικές, Ολλανδική και Ελληνική, στήθηκαν για δυο λόγους:
1. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη Χαλκιδική και η Χαλκιδική είναι χαρακτηρισμένη «παραμεθόριος περιοχή». Η EG είναι Καναδική εταιρεία και δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ακινήτων και Οριστικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων σε παραμεθόριο περιοχή, παρά μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η EG ως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εταιρεία δεν μπορεί να πάρει ενισχύσεις ή επιδοτήσεις ή να έχει ευεργετήματα αναπτυξιακών προγραμμάτων, Ελληνικών και Ευρωπαϊκών.
Πηγές
http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/10/29/hristodoulos/#more-3756
http://www.filoumenos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=710:2010-03-23-13-32-18&catid=40:2009-07-27-00-16-54&Itemid=69
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΟΥ "ΤΡΩΓΑΜΕ ΤΑ ΛΕΥΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ"

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.


Πολλοί από μας ψηφίσαμε το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές για καθαρά οικονομικούς λόγους γιατί θυμόμασταν τους χειρισμούς που έκανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Κάποιοι πιστέψαμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα διοικήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Δυστυχώς όμως απογοητευτήκαμε όλοι. Μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ δύσκολη συγκυρία. Στον προεκλογικό του αγώνα επικέντρωσε την προσοχή του στα οικονομικά προβλήματα διότι κατά το ΠΑΣΟΚ και τους επιτελείς του το φλέγον θέμα είναι το οικονομικό και η ευημερία του πολίτη. Στον προεκλογικό αγώνα του, όπως και της Ν.Δ. τα εθνικά θέματα ήταν υποβαθμισμένα. Στις πρώτες όμως εκατό μέρες είδαμε ότι με ταχύτατες διαδικασίες προσπάθησε να περάσει νομοσχέδια που αφορούν ζητήματα εθνικά και θρησκευτικά. Ας τα δούμε αναλυτικά:
• Καταργεί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
• Καταργεί το Υπουργείο Αιγαίου.
• Καταργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας.
• Αφαιρεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας τον προσδιορισμό «Εθνικής».
• Τοποθετεί σε όλα τα πόστα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας ανθέλληνες και μέλη της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ.
• Σε όλα τα Ινστιτούτα και στις έδρες ιστορικών σπουδών μπαίνουν ανθέλληνες, όπως οι κ.κ. Βερέμης, Λιάκος, Φραγκουδάκη.
• Τώρα δόθηκε εντολή να αφαιρεί ο σταυρός και η σημαία από το εθνόσημο που φορούσαν οι αστυνομικοί στο μπράτσο τους, πράγμα που αποσιωπήθηκε από τα μεγάλα ΜΜΕ.
• Το τελευταίο που σκέφτηκαν τα σαϊνια του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας πρέπει να κάνουν περικοπές. Αντί να περικόψουν τους μισθούς τους, όπως τους πρότεινε ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, οι οποίοι κοστίζουν 30.000 ευρώ το μήνα (μισθοί μαζί με τα έξοδα γραφείου και προσωπικών υπαλλήλων) 300 βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί, κάντε λογαριασμό για τι ποσό μιλάμε σε ετήσια βάση.
• Σκέφτηκαν να περικόψουν την εμφάνιση μηχανοκίνητων στις δύο παρελάσεις.
• Σκέφτηκαν να περικόψουν τα C130 που μεταφέρουν το ΑΓΙΟ ΦΩΣ την Ανάσταση.
• Βέβαια τώρα που έγινε ο εμπρησμός της εβραϊκής συναγωγή στα Χανιά το Υπουργείου Πολιτισμού προθυμοποιήθηκε χωρίς καν να του το ζητήσουν να πληρώσει την αποκατάσταση της συναγωγής. Απεδείχθη ότι τον εμπρησμό τον έκαναν δύο Αμερικάνοι πράκτορες οι οποίοι φυγαδεύτηκαν εντός της βάσης της Σούδας και μάλλον εκτός Ελλάδας και δύο Αγγλοι και ένας Ελληνας τσιλιαδώρος.
• Γιατί δεν πληρώνει η Αμερικάνικη κυβέρνηση την αποκατάσταση της συναγωγής; Κανονικά η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει να πληρωθεί από τις ΗΠΑ.
• Διάβασα κάπου στο διαδίκτυο ότι η συναγωγή των Χανίων έχει μόνο ένα δυό μέλη και εμείς πληρώνομε εκατομμύρια.
• Εχω δει σε όλη την ελληνική επικράτεια Ελληνες χριστιανούς να κάνουν εράνους για να αποκαταστήσουν τις χριστιανικές εκκλησίες.
• Ταυτόχρονα σκέφτηκαν να νομιμοποιήσουν τους λαθρομετανάστες και όχι απλώς να τους δώσουν υπηκοότητα. Να τους δώσουν ιθαγένεια. Αυτό ενάντια στη λαϊκή βούληση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις ζητάει δημοψήφισμα και απέλαση των λαθρομεταναστών.
• Στο παρελθόν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σημίτης, αφαίρεσε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες.
• Αφαίρεσαν τον σταυρό από τις εκκλησίες που απεικονίζονται στα διαβατήρια.
• Αφαίρεσαν τις εικονίτσες και τους σταυρούς που είχαν μέσα τα αστικά λεωφορεία.
• Ζητούν να αφαιρεθούν οι εικόνες από τα σχολεία.
• Ζητούν να αφαιρεθούν οι εικόνες και οι σταυροί από τις δικαστικές αίθουσες.
• Στα παιδιά διδάσκουν παράξενες θεωρίες. Ότι δεν υπήρχε ελληνικό έθνος, ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολειό.
• Πριν λίγες μέρες ο κ. Ραγκούσης έστειλε επείγουσα εγκύκλιο να εορταστεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων με την πρέπουσα λαμπρότητα. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση γι’ αυτό. Τον είδατε να στείλει εγκύκλιο για την καταστροφή της Σμύρνης, τη σφαγή των Ποντίων; Κανονικά κανείς Ελληνας δεν πρέπει να παρευρεθεί. Είδατε ποτέ να τιμούνται οι Ελληνες νεκροί στο Ισραήλ;
• Εχει καθιερωθεί ότι όποιος είναι υπέρ της πατρίδας του είναι φασίστας και αυτό το πέτυχαν με τη βοήθεια των αριστερών κομμάτων. Ο ελληνικός λαός όμως σε ποσοστό πάνω από 90% είναι Ελληνες πατριώτες και αυτό αποδείχτηκε όταν οι αναρχο-αριστεροί τοποθέτησαν βόμβα κοντά στους ευζώνους μπροστά στη Βουλή οι εύζωνοι με αυταπάρνηση δεν μετακινήθηκαν από τη θέση τους ενώ αυτοί που την τοποθέτησαν θα ήταν σίγουρα κρυμμένοι πίσω από κάποιο αυτοκίνητο μερικά τετράγωνα πιο πέρα. Ενώ τα κόμματα τις Αριστεράς καταδικάζουν τέτοιες κινήσεις, πρακτικά τις υποθάλπουν και τις καλλιεργούν.
• Χάρηκα όταν διάβασα την αποστομωτική απάντηση του συνθέτη Μίκη Θοδωράκη σε όλη αυτή την θολωμένη κουλτούρα.

Η Βουλή καλεί Καραμανλή για το Βατοπέδι

Την κλήτευση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, αποφάσισαν σήμερα ομόφωνα τα μέλη της προκαταρκτικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής θα λάβει μέσα στο προσεχές διάστημα σχετική επιστολή από την Επιτροπή, με την οποία θα του ζητείται να βοηθήσει, μέσω της κατάθεσής του, στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο θα καταθέσει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, ενώ σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να αποστείλει γραπτώς την κατάθεσή του, υπό τη μορφή ερωταποκρίσεων.

Άλλοι 39 υποψήφιοι δημάρχοι του ΠΑΣΟΚ...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άλλους 39 υποψήφιους δημάρχους που θα υποστηρίξει ανά την Ελλάδα ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Και είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θόδωρος Μπαμπαλής
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέτρος Βαφίνης
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλίας Γιαννακάκος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μιχάλης Βλαχόπουλος
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ...
 - ΑΤΤΙΚΗΣ Ξενοφών Μανιατογιάννης
ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Κώστας Κόκορης
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ Μανώλης Σταυρακάκης
ΔΕΛΦΩΝ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Απόστολος Καραχάλιος
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γιάννης Μπουροδήμος
ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Κυριάκος Χαρακίδης
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Βασίλης Τόλης
ΖΙΤΣΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ρογκότης
ΗΛΙΔΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γιάννης Λυμπέρης
ΙΚΑΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χρήστος Σταυρινάδης
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Αντώνης Καμπάκης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεοδόσης Μπακογλίδης
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θόδωρος Μπρεδήμας
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νίκος Μηλιώτης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Αλέξανδρος Χρυσός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Χρύσανθος Σαρλής
ΚΩ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γιώργος Κυρίτσης
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Δημήτρης Λουκάς
ΛΕΡΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μιχάλης Κόλιας
ΛΕΣΒΟΥ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παντελής Πατερέλης
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πρόδρομος Ενωτιάδης
ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νίκος Τζώρτζης
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γιάννης Νταουσάνης
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ Γιώργος Ιωακειμίδης
ΠΑΛΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κώστας Παπακυρίτσης
ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ Πάνος Δεμερτζής
ΠΑΡΓΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ Θανάσης Λιόλιος
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ Κώστας Λαλένης
ΣΕΡΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στέφανος Φωτιάδης
ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκος Παπαδής
ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νίκος Δελφάκης
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ Ευστάθιος Ανδριόπουλος
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυρουδής Μηντσιούδης
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χρήστος Παγώνης. 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ